Y Gymraeg-Llydaweg

Mae gan y Llydaweg a’r Gymraeg wreiddiau cyffredin ond maent wedi esblygu dros y canrifoedd. Mae’r ddwy iaith yn ieithoedd Celtaidd. Mae ymosodiadau, gorthrwm ac agosatrwydd at ieithoedd eraill wedi achosi iddynt newid. Gellir rhannu esblygiad yr ieithoedd i’r cyfnodau canlynol:

Y tarddiad Celtaidd Hen-Lydaweg a Hen Gymraeg: o’r 5ed ganrif Llydaweg Canol a Chymraeg Canol: o’r 11eg ganrif Llydaweg a Chymraeg modern: o ddiwedd y 16eg ganrif Llydaweg a Chymraeg cyfoes: ers yr 20fed ganrif

Mae’n wyrthiol fod y Gymraeg a’r Lydaweg wedi goresgyn. Ni allwn adael iddynt farw!

| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0