Gefeillio

Mae Cymdeithas Gefeillio Llandysul a’r Fro-Plogoneg wedi bod yn brysur iawn ers blynyddoedd. Arwyddwyd y siarter yn 1988 a 1989. Trefnwyd llawer o weithgareddau diolch i ddycnwch ac ysbrydoliaeth aelodau’r ddau bwyllgor.

Dyma gyfle i chi ddysgu am ddechrau’r gefeillio, yr hyn mae wedi ei gyflawni ac aelodau’r ddau bwyllgor.

Beth sy’n newydd yn Llandysul a’r Fro hag ym Mhlogoneg ?

Newyddion Diweddaraf

Sylwadau a lluniau

| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0